เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    
           - ระบบเปิดให้รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561รายละเอียดตามหนังสือนำ
                          คลิก--> หนังสือนำ
           - ขยายเวลาการกรอกข้อมูลสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จากเดิม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับโรงเรียน
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับเขตพื้นที่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547,09 5656 2797 ประสานงานระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านข้อมูล
10 พฤษภาคม 2561
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com