เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    
                         ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม
                         *** ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน สามารถปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลนักเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 และสามารถทำการยืนยันข้อมูลหน้าระบบ ระหว่างวันที่ 1- 10 มิถุนายน 2560 *หากโรงเรียนทำการยืนยันข้อมูลเเล้วต้องการเพิ่มเติมข้อมูลเด็ก ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อปลดล็อกระบบ ค่ะ
                         *** ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด ยืนยันข้อมูลหน้าระบบโปรแกรม SET ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 11- 15 มิถุนายน 2560
                          คลิก--> หนังสือนำ
                          โดยคู่มือเพื่อใช้ประกอบการใช้งานระบบ ได้ตามลิ้งด้านล่าง
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับโรงเรียน
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับเขตพื้นที่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 0 2288 5547,09 5656 2797
21 กุมภาพันธ์ 2560
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com