** ระบบเปิดให้ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560 แล้วค่ะ

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com